MUDr. Vladimíra Kohoutová
Analýza nebezpečí a kritické kontrolní body

HACCP
Hazard Analysis and Critical Control Points

HACCP - systém kritických bodů, záruka zdravotní bezpečnosti potravin

Vítejte na stránkách zabývajících analýzou nebezpečí a stanovením kritických kontrolních bodů ve výrobě, skladování a distribuci potravin i ve stravovacích službách. V oblasti HACCP pracuji již více než 20 let, a za tu dobu jsem získala řadu certifikátů, osvědčení a především zkušeností, které plně využiji ve prospěch Vašeho podnikání. Pomohu Vám nejen odborně a efektivně zavést systém kritických bodů, ale také Vám poskytnu praktické rady a informace, jak jej udržovat. Kromě těchto služeb provádím interní audity již zavedeného systému, zastupuji své klienty při zákaznických auditech a provádím jednorázová i pravidelná školení HACCP.

Proč HACCP?

Anglická zkratka HACCP neboli „Hazard Analysis and Critical Control Points" (analýza nebezpečí a kritické kontrolní body, v českém prostředí označován jako systém kritických bodů) je soubor preventivních opatření, které slouží k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během všech činností související s:

 • výrobou,
 • zpracováním,
 • skladováním,
 • manipulací,
 • přepravou a prodejem konečnému spotřebiteli.
Pomohu Vám efektivně a účinně zavést do Vašeho provozu systém HACCP, jehož hlavní přínos tkví v
 • zachování kvality a zdravotní bezpečnosti potravinářských výrobků,
 • upozornění na riziková místa a zaručení bezproblémového chodu provozu,
 • plnění požadavků platné národní i evropské legislativy,
 • snadnějším získávání státních zakázek,
 • snížení a minimalizaci výrobních ztrát a optimalizaci nákladů (redukci, snížení nákladů na neshodné výrobky, úsporu surovin, energie aj.),
 • přehledném a jasně definovaném kontrolním systému,
 • profesionální image, spokojenosti a důvěře zákazníka.
Zavedení systému HACCP do Vašeho provozu Vám přinese zkvalitnění Vaší nabídky a služeb. Pokud si Vaši zaměstnanci uvědomí, ve kterých částech provozu se nalézají kritické úseky, budou moci vykonávat svoji práci efektivněji a na vyšší profesionální úrovni.

[CNW:Counter]