MUDr. Vladimíra Kohoutová
Analýza nebezpečí a kritické kontrolní body

HACCP
Hazard Analysis and Critical Control Points

HACCP Školení pracovníku

Aby systém HACCP pracoval spolehlivě a byl pro vaši výrobnu opravdu významným pomocníkem, je důležité zajistit vzdělání příslušných pracovníků. Proto provádím důkladná školení, určená všem zájemcům, kteří chtějí prohloubit své znalosti a získat nové informace týkající se nejen HACCP a jeho aplikace v praxi, ale i uplatňování správných hygienických a výrobních postupů, bez kterých by systém kritických bodů nemohl spolehlivě fungovat.

  • Zajistím proškolení v oblasti HACCP
    • jak se systémem pracovat,
    • jak provádět sledování v CCP,
    • jak provádět ověřování metod sledování v kritických bodech,
    • jak prověřovat funkci systému a další.
  • Zajistím proškolení pracovníků v zásadách správné výrobní a hygienické praxe v souladu s požadavky zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v rozsahu daném vyhláškami 490/2000 Sb. a 137/2004 Sb. v platném znění i Nařízením EPR 852/2004 o hygieně potravin.

Hlavní přínosy školení HACCP

Díky širokému obsahu školení získáte a více prohloubíte své znalosti nejen v základních právních předpisech vztahujících se k potravinám, ale též v termínech a definicích vztahujících se k systému kritických bodů a na praktických příkladech a ukázkách Vás upozorním na nejčastější nedostatky, které mohou být příčinou ohrožení zdravotní bezpečnosti Vašich výrobků.

Vyhněte se komplikacím a nepříjemným kontrolám ve Vašem provozu, svěřte zavedení systému HACCP i proškolení svých zaměstnanců do rukou profesionála a neváhejte mě kontaktovat.

[CNW:Counter]